Pechuga ave, porotos verdes, tomate, aji verde, mayonesa

Pechuga ave, cebolla frita, champiñon, queso, tomate, mayonesa

Pechuga de ave, americana, chucrut, tomate, palta, mayonesa

Pechuga ave, champiñon, lechuga, tomate, mayonesa

Pechuga ave, mayonesa

Pechuga ave, palta, porotos verdes, tomate, aji verde, mayonesa

Pechuga ave, tomate, palta, mayonesa

Pechuga ave, queso

Pechuga ave, palta, mayonesa

Pechuga ave, palta, palmito, mayonesa

Pechuga ave, tomate, mayonesa